Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG PHÀ RỪNG
Địa điểm: TP Hải Phòng
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài (km) Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Phà Rừng 14.6


Từ cửa kênh Đình Vũ đến
cặp phao số 5,6
5 80 -4 0/1 -3.8 1000

Từ cặp phao 5,6 đến
cặp phao số 17,18
7 80 -4 0/1 -1.7 450

Đoạn Sông Giá 2.6 50 -3.5 1/7 -1.8Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 1 20°51'15.3" 106°45'39.2" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 2 20°52'04.3" 106°45'11.9" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 3 20°52'05.7" 106°45'17.0" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 4 20°52'36.2" 106°45'02.7" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 5 20°53'07.2" 106°45'10.9" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 6 20°53'08.9" 106°45'05.3" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 7 20°53'47.5" 106°45'35.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 8 20°53'49.5" 106°45'32.2" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 9 20°54'30.1" 106°45'59.0" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 10 20°54'31.2" 106°45'54.0" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 11 20°55'17.6" 106°45'59.3" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 12 20°55'17.6" 106°45'55.1" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 13 20°55'46.6" 106°46'00.0" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 14 20°55'45.5" 106°45'54.7" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.3s
Phao 15 20°56'15.2" 106°46'08.8" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 16 20°56'16.4" 106°46'04.8" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 17 20°56'42.8" 106°46'01.5" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 18 20°56'37.7" 106°45'57.4" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 20 20°56'42.2" 106°45'47.1" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)R.3s
Phao 21 20°56'57.1" 106°44'54.5" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)G.3s
Phao 22 20°56'54.5" 106°44'53.9" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)R.3s
ĐT A 20°57'00.51'' 106°44'34.47'' Tiêu trước của chập tiêu Fl(2)R.10s
ĐTB 20°57'02.81'' 106°44'24.31'' Tiêu sau của chập tiêu Fl(2)R.10s
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận
Số: 109/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nha Trang
Số: 108/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang (2 vùng)
Số: 107/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu số 2 tại Vũng Tàu – Thị Vải
Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện cầu cảng số 4 cho tàu trọng tải đến 70.000 DWT – Cảng quốc...
Số: 105/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 13/05/2024
Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “12”, “14” luồng hàng hải Vũng Tàu...
Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 10/05/2024
Về thông số kỹ thuật khu đón trả hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề
Số: 103/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 03/05/2024
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn