Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG LỆ MÔN
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Lệ Môn 22.2
20 9
Từ phao số 0 đến phao số 16 3.7 60 -1 1/15 -0.1 560

Từ phao số 6 đến cảng Lệ Môn 12.1 50 tự nhiên
-2.2 400

Từ Lệ Môn đếnhạ lưu cầu Hoàng Long 200 m 6.4Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 0 19°46'50.0" 105°57'44.6" Báo hiệu đầu luồng -
Phao 1 19°46'55.8" 105°57'13.8" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 2 19°46'52.9" 105°57'13.3" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 3 19°47'00.3" 105°56'43.0" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 4 19°46'57.3" 105°56'42.2" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 5 19°47'05.2" 105°55'38.3" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 5A 19°47'10.6" 105°56'14.7" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 6A 19°47'07.4" 105°56'14.3" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 6 19°47'02.2" 105°55'38.9" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 7 19°46'49.1" 105°54'46.0" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 8 19°46'22.8" 105°53'29.1" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 9 19°46'38.2" 105°54'08.5" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 9B 19°46'30.3" 105°53'43.1" Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập -
Phao 9C 19°46'29.7" 105°53'40.6" Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập -
Phao 10 19°46'18.4" 105°52'45.4" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 11 19°47'02.7" 105°50'28.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 12 19°46'13.1" 105°52'02.6" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 13 19°47'21.8" 105°49'53.8" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 14 19°46'15.0" 105°51'24.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải -
Phao 16 19°46'31.6" 105°50'51.1" Báo hiệu phía trái luồng -
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước bến xây dựng thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
Số: 223/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 26/09/2023
Về vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh
Số: 222/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 26/09/2023
Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến sà lan và khu nước kết nối ra luồng của cảng Cái Mép Gemadept...
Số: 220/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 22/09/2023
Về thông số kỹ thuật của luồng chuyên dùng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc dự án Tổ hợp Hóa...
Số: 219/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/09/2023
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn
Số: 218/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/09/2023
Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Dương Đông
Số: 217/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/09/2023
Về thông số kỹ thuật độ sâu của đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng...
Số: 216/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/09/2023
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn