Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG LỆ MÔN
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Lệ Môn 22.2
20 9
Từ phao số 0 đến phao số 16 3.7 60 -1 1/15 -0.1 560

Từ phao số 6 đến cảng Lệ Môn 12.1 50 tự nhiên
-2.2 400

Từ Lệ Môn đếnhạ lưu cầu Hoàng Long 200 m 6.4Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 0 19°46'50.0" 105°57'44.6" Báo hiệu đầu luồng -
Phao 1 19°46'55.8" 105°57'13.8" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 2 19°46'52.9" 105°57'13.3" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 3 19°47'00.3" 105°56'43.0" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 4 19°46'57.3" 105°56'42.2" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 5 19°47'05.2" 105°55'38.3" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 5A 19°47'10.6" 105°56'14.7" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 6A 19°47'07.4" 105°56'14.3" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 6 19°47'02.2" 105°55'38.9" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 7 19°46'49.1" 105°54'46.0" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 8 19°46'22.8" 105°53'29.1" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 9 19°46'38.2" 105°54'08.5" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 9B 19°46'30.3" 105°53'43.1" Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập -
Phao 9C 19°46'29.7" 105°53'40.6" Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập -
Phao 10 19°46'18.4" 105°52'45.4" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 11 19°47'02.7" 105°50'28.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 12 19°46'13.1" 105°52'02.6" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 13 19°47'21.8" 105°49'53.8" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 14 19°46'15.0" 105°51'24.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải -
Phao 16 19°46'31.6" 105°50'51.1" Báo hiệu phía trái luồng -
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận
Số: 109/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nha Trang
Số: 108/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang (2 vùng)
Số: 107/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu số 2 tại Vũng Tàu – Thị Vải
Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 17/05/2024
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện cầu cảng số 4 cho tàu trọng tải đến 70.000 DWT – Cảng quốc...
Số: 105/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 13/05/2024
Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “12”, “14” luồng hàng hải Vũng Tàu...
Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 10/05/2024
Về thông số kỹ thuật khu đón trả hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề
Số: 103/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 03/05/2024
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn