Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG SÔNG CHANH
Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Sông Chanh 14.2


Từ phao số 21 Lạch Huyện
đến phao số 16
14.2 80 tự nhiên
1.7 600 17 0

Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 1 20°50'00.7" 106°52'55.2" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 1A 20°49'11.9" 106°53'49.6" Báo hiệu phía phải luồng
Phao 2 20°49'33.0" 106°53'18.1" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 3 20°50'18.1" 106°52'37.1" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 4 20°50'14.4" 106°52'31.9" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
phao 4 A 20°49'56.5" 106°52'50.7" Báo hiệu phía trái luồng
Phao 5 20°50'45.1" 106°52'22.7" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 6 20°51'12.9" 106°52'01.5" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 7 20°51'15.9" 106°52'07.5" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 8 20°51'56.9" 106°51'13.6" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 9 20°51'40.8" 106°51'46.8" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 10 20°53'09.7" 106°50'35.7" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 11 20°52'21.9" 106°51'03.5" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 12 20°53'35.2" 106°50'36.1" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 13 20°52'45.0" 106°50'55.1" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 14 20°54'03.5" 106°50'45.5" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 14A 20°54'38.8'' 106°50'02.1'' Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 15 20°53'10.9" 106°50'40.7" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 16 20°54'51.5'' 106°49'55.1'' Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 17 20°54'04.4" 106°50'50.6" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 19 20°54'41.7'' 106°50'05.4'' Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 21 20°54'53.0'' 106°49'58.6'' Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng – kho xăng dầu ngoại quan Vân...
Số: 152/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/06/2024
Về hoạt động thi công chiến dịch khảo sát địa chấn 3D tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi thềm lục...
Số: 151/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/06/2024
Về thông số kỹ thuật khu nước phía Nam của vùng đón trả hoa tiêu số 4 thuộc gói thầu CM-XL03 – Dự án...
Số: 150/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/06/2024
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai
Số: 153/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 21/06/2024
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng riêng và vũng quay tàu ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên...
Số: 149/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 19/06/2024
Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS ‘‘thực’’ và ‘‘ảo’’ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp...
Số: 148/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 18/06/2024
Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Trắng
Số: 147/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 14/06/2024
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn