Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật vũng quay tàu VQ2 - Bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn
Số: 173/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 9 tháng 7 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật vũng quay tàu VQ2 - Bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn  

 

VTU - 34 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng vào bến cảng Căn cứ Vùng 2/QCHQ đến Bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn

Căn cứ Đơn đề nghị số 09/ĐĐN-CTCPCQTLS ngày 09/7/2024 của Công ty Cổ phần cảng Quốc tế Long Sơn về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật vũng quay tàu VQ2 - Bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vũng quay tàu VQ2 - Bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn, như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu VQ2, được giới hạn bởi đường tròn đường kính 181 m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

VQ2

10˚28'42,58"N

107˚02'50,87"E

10˚28'38,91"N

107˚02'57,29"E

  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 6,0 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần cảng Quốc tế Long Sơn (1).

        Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV01 tỷ lệ 1/1.000 được cung cấp bởi Công ty Cổ phần cảng Quốc tế Long Sơn kèm theo đơn đề nghị số 09/ĐĐN-CTCPCQTLS ngày 09/7/2024./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn