Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành trục vớt sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền
Số: 172/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 9 tháng 7 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền

TGG - 07 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang

        Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền

        Căn cứ Báo cáo số 670/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 07/7/2024 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc vớt hoàn thành trục sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền đã được trục vớt, di dời và không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực.

        Thông báo hàng hải số 168/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/7/2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam không còn hiệu lực./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn