Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền
Số: 168/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 4 tháng 7 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền   

TGG - 06 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền

Căn cứ Báo cáo số 653/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 03/7/2024 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan VL-15837 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18” luồng hàng hải sông Tiền.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Sà lan VL-15837 đang hành trình trên luồng hàng hải Sông Tiền bị sự cố và bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “18”, cách biên trái luồng khoảng 120 m và nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sông Tiền, vị trí sà lan ngày 03/7/2024 có tọa độ tương đối như sau:

 Tên phương tiện

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

VL-15837

10°13'48,9"N

106°48'13,9"E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Sông Tiền lưu ý vị trí sà lan bị chìm có tọa độ nêu trên, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm thông tin chi tiết.

  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn