Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15” và “16” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị V
Số: 91/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 19 tháng 4 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15” và “16” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép

VTU - TG - 15 - 2024

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15”, “16”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

“11”

10°24’49,9”N

107°02’01,3”E

10°24’46,2”N

107°02’07,8”E

“13”

10°26’03,3”N

107°00’51,7”E

10°25’59,6”N

107°00’58,1”E

“15”

10°27’00,7”N

106°59’57,4”E

10°26’57,0”N

107°00’03,9”E

“16”

10°26’58,7”N

106°59’40,1”E

10°26’55,0”N

106°59’46,6”E

Căn cứ các đơn đề nghị số 361/BQLDAHH-ĐHDA ngày 19/4/2024; số 359/BQLDAHH-ĐHDA ngày 17/4/2024 của Ban Quản lý dự án Hàng hải về việc công bố Thông báo hàng hải phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15” và “16” (sau khi dịch chuyển) luồng Vũng Tàu - Thị Vải thuộc Gói thầu CM-XL03: Cải tạo, nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu, thiết bị hàng hải phục vụ công tác phân luồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15”, “16” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, chi tiết như sau:

  1. Các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15”, “16” thay đổi vị trí thiết lập, được thể hiện ở bảng như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

“11”

10°24'50,06''N

107°02'02,46''E

10°24'46,38''N

107°02'08,90''E

“13”

10°26'04,38''N

107°00'52,53''E

10°26'00,71''N

107°00'58,98''E

“15”

10°27'01,70''N

106°59'58,12''E

10°26'58,03''N

107°00'04,57''E

“16”

10°26'58,78''N

106°59'39,34''E

10°26'55,10''N

106°59'45,78''E

  1. Các đặc tính khác của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15”, “16” không thay đổi (Tham khảo Thông báo hàng hải số 312/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban Quản lý dự án Hàng hải ([1])./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn