Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro
Số: 88/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 16 tháng 4 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro

HCM - 13 - 2024.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/2024-ĐĐN-VINA ngày 09/4/2024 của Công ty Cổ phần Kho cảng Vina Benly về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B1 10°31’47,8”N 106°44’25,2”E 10°31’44,2”N 106°44’31,6”E
B2 10°31’40,1”N 106°44’25,7”E 10°31’36,5”N 106°44’32,1”E
B3 10°31’40,2”N 106°44’27,3”E 10°31’36,6”N 106°44’33,7”E
B4 10°31’49,0”N 106°44’26,7”E 10°31’45,3”N 106°44’33,2”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 4,6 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B3 10°31’40,2”N 106°44’27,3”E 10°31’36,6”N 106°44’33,7”E
B4 10°31’49,0”N 106°44’26,7”E 10°31’45,3”N 106°44’33,2”E
B5 10°31’49,4”N 106°44’32,7”E 10°31’45,7”N 106°44’39,1”E
B6 10°31’40,6”N 106°44’33,5”E 10°31’37,0”N 106°44’39,9”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,3 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Kho cảng Vina Benly (1).

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu PACIFIC_2404 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2024./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn