Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của vùng nước mở rộng trước cầu cảng Euro Đình Vũ
Số: 37/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB Ngày 21 tháng 2 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

HPG-18-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên luồng nhánh

: Hải phòng

: Bạch Đằng

: Luồng vào Bến cảng Euro Đình Vũ

         Căn cứ  Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số EJVN/JTO/LET/24/8 ngày 20/02/2024 của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam);

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước mở rộng trước cầu cảng Euro Đình Vũ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

Trong phạm vi vùng nước mở rộng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B

 20°49'43.1"

 106°47'47.1"

20°49'39.5"

106°47'53.9"

C

 20°49'44.8"

 106°47'47.1"

20°49'41.2"

106°47'53.9"

K

 20°49'47.2"

 106°47'48.3"

20°49'43.6"

106°47'55.0"

J

 20°49'52.2"

 106°47'53.9"

20°49'48.6"

106°48'00.7"

5

 20°49'44.8"

 106°47'48.7"

20°49'41.2"

106°47'55.4"

6

 20°49'43.1"

 106°47'48.7"

20°49'39.5"

106°47'55.4"

 

Độ sâu đạt: 7.0m (bảy mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn   

TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn