Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc tạm ngừng hoạt động Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy
Số: 33(T)/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB Ngày 17 tháng 2 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

NAN-01-2024

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng              : Cửa Hội - Bến Thủy

Tên báo hiệu         : Phao số 3

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°46'56.6"

105°46'06.3"

18°46'53.0"

105°46'13.1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/02/2024.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn.

TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn