Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công duy tu nạo vét khu thủy điện trước bến cảng dầu 10.000DWT bến số 1 và số 2 - PVOIL Miền Đông
Số: 43/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 7 tháng 2 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công duy tu nạo vét khu thủy điện trước bến cảng dầu 10.000DWT bến số 1 và số 2 - PVOIL Miền Đông

VTU - 05 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Luồng hàng hải: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 1158/DVN-ĐTXD ngày 07/02/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL) (1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực duy tu nạo vét khu thủy điện trước bến cảng dầu 10.000DWT bến số 1 và số 2 – PVOIL Miền Đông.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công duy tu nạo vét khu thủy điện trước bến cảng dầu 10.000DWT bến số 1 và số 2 – PVOIL Miền Đông, như sau:

  1. Phạm vi nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
I Khu nước trước bến số 1
NV1 10˚23'51,84"N 107˚5'52,41"E 10˚23'48,16"N 107˚5'58,83"E
NV2 10˚23'46,68"N 107˚5'50,18"E 10˚23'43,00"N 107˚5'56,60"E
NV3 10˚23'45,14"N 107˚5'51,31"E 10˚23'41,47"N 107˚5'57,73"E
NV4 10˚23'51,38"N 107˚5'54,00"E 10˚23'47,70"N 107˚6'0,42"E
II Khu nước trước bến số 2
NV5 10˚23'51,84"N 107˚5'52,41"E 10˚23'48,16"N 107˚5'58,83"E
NV6 10˚23'51,38"N 107˚5'54,00"E 10˚23'47,70"N 107˚6'0,42"E
NV7 10˚23'57,76"N 107˚5'55,04"E 10˚23'54,09"N 107˚6'1,46"E
NV8 10˚23'57,18"N 107˚5'53,28"E 10˚23'53,50"N 107˚5'59,70"E
III Khu nước ra luồng
NV3 10˚23'45,14"N 107˚5'51,31"E 10˚23'41,47"N 107˚5'57,73"E
NV7 10˚23'44,95"N 107˚5'51,45"E 10˚23'41,27"N 107˚5'57,87"E
BT11’ 10˚23'47,29"N 107˚5'53,70"E 10˚23'43,61"N 107˚6'0,12"E
NV8 10˚23'58,81"N 107˚5'58,18"E 10˚23'55,13"N 107˚6'4,59"E
NV5 10˚23'57,76"N 107˚5'55,04"E 10˚23'54,09"N 107˚6'1,46"E
NV4 10˚23'51,38"N 107˚5'54,00"E 10˚23'47,70"N 107˚6'0,42"E
  1. Thời gian thi công dự kiến: 60 ngày kể từ ngày khởi công (Ngày bắt đầu kể từ 14/02/2024).

4. Đặc điểm của phương tiện thi công: Xáng cạp (Sà lan đặt cẩu), sà lan, tàu kéo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét có tọa độ nêu trên, lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn