Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải
Số: 42/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 7 tháng 2 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU - TG - 06 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“4” 10°19’44,3”N 107°03’01,8”E 10°19’40,6”N 107°03’08,2”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 120/BQLDAHH-ĐHDA5 ngày 07/02/2024 của Ban quản lý dự án Hàng hải ([1]) về việc công bố Thông báo hàng hải phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số "4" luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “4” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 284/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 30/11/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam không còn hiệu lực./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn