Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng PV Shipyard
Số: 34/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 5 tháng 2 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng PV Shipyard

VTU - 05 – 2024.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 111/24/CTGK-X.TBTH ngày 31/01/2024 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đề nghị Công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Bến cảng PV Shipyard.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng PV Shipyard, như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng PV SHIPYARD (15.000 DWT hiện hữu phần bổ sung), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B2a 10023’34,95”N 107004’43,96”E 10023’31,28”N 107004’50,38”E
B2 10023’35,13”N 107004’’43,51”E 10023’31,46”N 107004’49,92”E
KN2 10023’37,46”N 107004’42,49”E 10023’33,78”N 107004’48,91”E
LN2 10023’37,94”N 107004’41,63”E 10023’34,26”N 107004’48,04”E
LN1a 10023’31,60”N 107004’’39,10”E 10023’27,92”N 107004’45,52”E
B3a 10023’30,41”N 107004’42,14”E 10023’26,74”N 107004’48,56”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,01 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) (1).

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu PA-PVS_24.01 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu PA.RQ-PVS_24.01 tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) kèm theo đơn đề nghị số 111/24/CTGK-X.TBTH ngày 31/01/2024./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn