Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”
Số: 112/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 2 tháng 6 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

 

TVH - 06 - 2023

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_2305_01 đến ĐCĐA_2305_12, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2023, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “0” đến phao BHHH số “16” như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” có chiều dài 16,9 km, chiều rộng 100 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “2” - 860 m, có chiều dài khoảng 1,0 km, độ sâu đạt 4,0 m.

  2. Đoạn luồng từ phao BHHH số “2” - 860 m đến phao BHHH số “4” - 820 m, có chiều dài khoảng 1,9 km, độ sâu đạt 2,9 m.

  3. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” - 820 m đến phao BHHH số “4” - 250 m, có chiều dài khoảng 0,57 km, độ sâu đạt 4,1 m.

  4. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” - 250 m đến phao BHHH số “6” – 520 m có chiều dài khoảng 1,9 km, độ sâu đạt 3,5 m.

  5. Đoạn luồng từ phao BHHH số “6” – 520 m đến phao BHHH số “11”, có chiều dài khoảng 6,6 km, độ sâu đạt 4,2 m.

  6. Đoạn luồng từ phao BHHH số “11” đến phao BHHH số “16” có chiều dài khoảng 4,6 km, độ sâu đạt 5,2 m.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý đáy cá di động và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn