Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Số: 111/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 31 tháng 5 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

BTN - 06 – 2023.

Vùng biển: tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: luồng hàng hải Vĩnh Tân.

Căn cứ Đơn đề nghị số 981/ĐN-NĐVT ngày 30/5/2023 của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi, độ sâu khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng NMNĐ Vĩnh Tân 2.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

KN-01

11°18'34,42"N

108°48'05,77"E

11°18'30,71"N

108°48'12,19"E

KN-02

11°18'31,87"N

108°48'06,32"E

11°18'28,16"N

108°48'12,73"E

KN-03

11°18'34,33"N

108°48'18,13"E

11°18'30,62"N

108°48'24,54"E

KN-04

11°18'36,34"N

108°48'15,00"E

11°18'32,63"N

108°48'21,42"E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,70 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ KN-CT: 001 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật RQ-CT: 001 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Thủy đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (1)./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn