Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc tạm ngừng hoạt động đèn biển Triều Dương, tỉnh Bình Thuận
Số: 107/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 27 tháng 5 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động đèn biển Triều Dương, tỉnh Bình Thuận

BTN - TG - 05 - 2023

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Tên báo hiệu: Đèn biển Triều Dương

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
Triều Dương 10o30’03,3"N 108o57’05,0"E 10o29’59,5"N 108o57’11,4"E

Căn cứ Văn bản số 489/CTBĐATHNTB-KT ngày 27/5/2023 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc sự cố đèn biển Triều Dương bị đổ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo đèn biển Triều Dương, tỉnh Bình Thuận tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/5/2023./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn