Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật khu nước 02 bến phao PM1 và PM3 của Công ty cổ phần Hàng hải Phú Mỹ
Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 22 tháng 5 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước 02 bến phao PM1 và PM3 của Công ty cổ phần Hàng hải Phú Mỹ

HCM - 15 - 2023

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 17/HHPM ngày17/5/2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ về việc Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước 02 bến phao PM1 và PM3.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao PM1 và PM3 của Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao PM1 được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10°40’05,45’’N 106°45’43,03’’E 10°40’01,78’’N 106°45’49,46’’E
B 10°40’03,53’’N 106°45’42,64’’E 10°39’59,86’’N 106°45’49,07’’E
C 10°40’05,06’’N 106°45’34,89’’E 10°40’01,39’’N 106°45’41,32’’E
D 10°40’06,98’’N 106°45’35,28’’E 10°40’03,31’’N 106°45’41,71’’E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,50 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao PM3 được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
E 10°40’11,63’’N 106°45’20,87’’E 10°40’07,96’’N 106°45’27,30’’E
F 10°40’10,09’’N 106°45’20,33’’E 10°40’06,42’’N 106°45’26,76’’E
G 10°40’12,38’’N 106°45’13,65’’E 10°40’08,71’’N 106°45’20,08’’E
H 10°40’13,91’’N 106°45’14,19’’E 10°40’10,25’’N 106°45’20,62’’E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,51 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu PM01 và PM03 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ 

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn