Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 – Cảng Quốc tế Long An
Số: 66/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 – Cảng Quốc tế Long An 

HCM - 11 - 2023

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 40/2023/CV-CT/CLA ngày 29/3/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Long An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 -  Cảng Quốc tế Long An.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 - Cảng Quốc tế Long An như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
NV-01 10°32’26,6”N 106°44’17,5”E 10°32'23,0"N 106°44'23,9"E
NV-02 10°32’19,9”N 106°44’18,8”E 10°32'16,2"N 106°44'25,2"E
NV-03 10°32’21,9”N 106°44’21,1”E 10°32’18,2”N 106°44’27,5”E
NV-07 10°32'28,6"N 106°44'19,8"E 10°32'24,9"N 106°44'26,2"E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,0 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
NV-03 10°32’21,9”N 106°44’21,1”E 10°32’18,2”N 106°44’27,5”E
NV-04 10°32'27,1"N 106°44'27,2"E 10°32'23,5"N 106°44'33,7"E
NV-05 10°32'27,5"N 106°44'29,2"E 10°32'23,8"N 106°44'35,6"E
NV-06 10°32'36,0"N 106°44'28,4"E 10°32'32,3"N 106°44'34,8"E
NV-07 10°32'28,6"N 106°44'19,8"E 10°32'24,9"N 106°44'26,2"E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,2 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu LA2_2303 tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cảng Long An (1)./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn