Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải
Số: 65/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

VTU - TG - 15 - 2023

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“26” 10°31’41,3”N 107°00’49,6”E 10°31’37,6”N 107°00’56,0”E
“26A” 10°32’00,4”N 107°01’10,2”E 10°31’56,8”N 107°01’16,7”E
“28” 10°32’16,1”N 107°01’23,6”E 10°32’12,4”N 107°01’30,0”E
“30” 10°32’29,8”N 107°01’25,0”E 10°32’26,1”N 107°01’31,4”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 145/DAK-LNGTV ngày 29/3/2023 của Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Quản lý dự án Khí về việc thay đổi đặc tính các phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30” Công trình Điều chỉnh cục bộ đoạn luồng và báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải đoạn qua khu vực Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu và Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí thiết lập của các phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30”, tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“26” 10°31’48,5”N 107°00’53,7”E 10°31’44,9”N 107°01’00,2”E
“26A” 10°32’00,7”N 107°01’07,1”E 10°31’57,0”N 107°01’13,5”E
“28” 10°32’19,8”N 107°01’23,0”E 10°32’16,1”N 107°01’29,5”E
“30” 10°32’29,1”N 107°01’24,1”E 10°32’25,4”N 107°01’30,5”E
  1. Các đặc tính khác của các phao báo hiệu hàng hải số “26”, “26A”, “28”, “30” không thay đổi (Tham khảo Thông báo hàng hải số 312/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Quản lý dự án Khí ([1])./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn