Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X5”, “X6” báo hiệu vị trí tàu Jupiter và cabin tàu Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn
Số: 64/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 29 tháng 3 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X5”, “X6” báo hiệu vị trí tàu Jupiter và cabin tàu Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

 

BĐH -  03 - 2023

Vùng biển:    Tỉnh Bình Định.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “X5”, “X6”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

“X5”

13042’51,8”N

109014’19,1”E

13042’48,0”N

109014’25,6”E

“X6”

13042’49,5”N

109014’47,4”E

13042’45,8”N

109014’53,9”E

 

Căn cứ Văn bản số 256/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 27/3/2023 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “X5”, “X6” báo hiệu vị trí tàu Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Các phao báo hiệu hàng hải “X5”, “X6” chấm dứt hoạt động từ ngày 27/3/2023.

Thông báo hàng hải số 209/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/11/2017 và số 213/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn