Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu Bến phao Bến cảng xăng dầu, LPG Tuy Phong
Số: 63/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 29 tháng 3 năm 2023
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu Bến phao Bến cảng xăng dầu, LPG Tuy Phong

BTN - 06 - 2023

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 139/CV-HC ngày 27/3/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu và Hàng hóa Pacific về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước neo đậu Bến phao Bến cảng xăng dầu, LPG Tuy Phong.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu Bến phao Bến cảng xăng dầu, LPG Tuy Phong như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu Bến phao Bến cảng xăng dầu, LPG Tuy Phong, được giới hạn bởi các điểm

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

B1

11°08’25,3”N

108°32’37,5”E

11°08’21,6”N

108°32’43,9”E

B2

11°08’22,7”N

108°32’41,0”E

11°08’19,0”N

108°32’47,4”E

B3

11°08’17,1”N

108°32’36,4”E

11°08’13,4”N

108°32’42,8”E

B4

11°08’19,6”N

108°32’33,2”E

11°08’15,9”N

108°32’39,6”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,0 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu DĐ_03_23 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 03 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu và Hàng hóa Pacific (1)./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn