Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG PHÀ RỪNG
Địa điểm: TP Hải Phòng
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài (km) Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Phà Rừng 14.6


Từ cửa kênh Đình Vũ đến
cặp phao số 5,6
5 80 -4 0/1 -3.8 1000

Từ cặp phao 5,6 đến
cặp phao số 17,18
7 80 -4 0/1 -1.7 450

Đoạn Sông Giá 2.6 50 -3.5 1/7 -1.8Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 1 20°51'15.3" 106°45'39.2" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 2 20°52'04.3" 106°45'11.9" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 3 20°52'05.7" 106°45'17.0" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 4 20°52'36.2" 106°45'02.7" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 5 20°53'07.2" 106°45'10.9" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 6 20°53'08.9" 106°45'05.3" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 7 20°53'47.5" 106°45'35.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 8 20°53'49.5" 106°45'32.2" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 9 20°54'30.1" 106°45'59.0" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 10 20°54'31.2" 106°45'54.0" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 11 20°55'17.6" 106°45'59.3" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 12 20°55'17.6" 106°45'55.1" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 13 20°55'46.6" 106°46'00.0" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 14 20°55'45.5" 106°45'54.7" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.3s
Phao 15 20°56'15.2" 106°46'08.8" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 16 20°56'16.4" 106°46'04.8" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 17 20°56'42.8" 106°46'01.5" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 18 20°56'37.7" 106°45'57.4" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 20 20°56'42.2" 106°45'47.1" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)R.3s
Phao 21 20°56'57.1" 106°44'54.5" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)G.3s
Phao 22 20°56'54.5" 106°44'53.9" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)R.3s
ĐT A 20°57'00.51'' 106°44'34.47'' Tiêu trước của chập tiêu Fl(2)R.10s
ĐTB 20°57'02.81'' 106°44'24.31'' Tiêu sau của chập tiêu Fl(2)R.10s
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải
Số: 89/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 15/05/2020
Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019
Số: 90/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 15/05/2020
Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2” phục vụ thi công kích cống D3200 thuộc dự...
Số: 88/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 12/05/2020
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng dịch vụ dầu khí phân đoạn 1-7 của Chi nhánh Tổng...
Số: 87/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 11/05/2020
Về việc thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu
Số: 86/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 09/05/2020
Phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng SCC – VN Thị Vải
Số: 84/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 08/05/2020
Phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ
Số: 85/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 08/05/2020
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn