Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG PHÀ RỪNG
Địa điểm: TP Hải Phòng
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài (km) Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Phà Rừng 14.6


Từ cửa kênh Đình Vũ đến
cặp phao số 5,6
5 80 -4 0/1 -3.8 1000

Từ cặp phao 5,6 đến
cặp phao số 17,18
7 80 -4 0/1 -1.7 450

Đoạn Sông Giá 2.6 50 -3.5 1/7 -1.8Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 1 20°51'15.3" 106°45'39.2" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 2 20°52'04.3" 106°45'11.9" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 3 20°52'05.7" 106°45'17.0" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 4 20°52'36.2" 106°45'02.7" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 5 20°53'07.2" 106°45'10.9" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 6 20°53'08.9" 106°45'05.3" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.10s
Phao 7 20°53'47.5" 106°45'35.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 8 20°53'49.5" 106°45'32.2" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 9 20°54'30.1" 106°45'59.0" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 10 20°54'31.2" 106°45'54.0" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 11 20°55'17.6" 106°45'59.3" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 12 20°55'17.6" 106°45'55.1" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 13 20°55'46.6" 106°46'00.0" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 14 20°55'45.5" 106°45'54.7" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Fl(2+1)R.3s
Phao 15 20°56'15.2" 106°46'08.8" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)G.3s
Phao 16 20°56'16.4" 106°46'04.8" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 17 20°56'42.8" 106°46'01.5" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Fl(2+1)R.3s
Phao 18 20°56'37.7" 106°45'57.4" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)R.3s
Phao 20 20°56'42.2" 106°45'47.1" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)R.3s
Phao 21 20°56'57.1" 106°44'54.5" Báo hiệu phía trái luồng Fl(1)G.3s
Phao 22 20°56'54.5" 106°44'53.9" Báo hiệu phía phải luồng Fl(1)R.3s
ĐT A 20°57'00.51'' 106°44'34.47'' Tiêu trước của chập tiêu Fl(2)R.10s
ĐTB 20°57'02.81'' 106°44'24.31'' Tiêu sau của chập tiêu Fl(2)R.10s
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Bãi Vòng của Công ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh
Số: 05/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 13/01/2020
Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals
Số: 02/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 09/01/2020
Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11
Số: 01/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 07/01/2020
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An - Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số...
Số: 297/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 31/12/2019
Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ông Đốc - tỉnh Cà Mau
Số: 296/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 31/12/2019
Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai
Số: 295/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 31/12/2019
Độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (bến cầu...
Số: 294/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 31/12/2019
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn