Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG CỬA GIANH
Địa điểm: Tỉnh Quảng Bình
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Cửa Gianh 5
10 0
Từ phao số 0 đến thượng lưu cảng Gianh 800 m 5 60 -3.3 1/15 -2.2 300Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 0 17°42'55.8" 106°30'41.8" Báo hiệu đầu luồng -
Phao 1 17°42'54.2" 106°30'13.5" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 2 17°42'51.0" 106°30'13.9" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 3 17°42'52.2" 106°29'56.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 4 17°42'48.1" 106°29'58.7" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 5 17°42'37.5" 106°29'40.7" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 6 17°42'35.1" 106°29'43.0" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 6B 17°42'19.2" 106°29'24.6" Báo hiệu chính hướng luồng chính chuyển sang phải -
Phao 7 17°42'22.5" 106°29'23.1" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 8 17°42'13.4" 106°28'54.5" Báo hiệu phía trái luồng -

(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin
Số: 188/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 11/09/2019
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của cảng Phước Thái – Vedan, Công...
Số: 187/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 10/09/2019
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia
Số: 186/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 09/09/2019
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo TL10, TL11 của công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển...
Số: 185/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 06/09/2019
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề
Số: 182/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 04/09/2019
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS
Số: 178/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 30/08/2019
Về việc điều chỉnh hướng tuyến và thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “3A”, “4A”...
Số: 181/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 30/08/2019
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn