Khách| Đăng nhập
THÔNG TIN TUYẾN LUỒNG
TUYẾN LUỒNG LỆ MÔN
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Lệ Môn 22.2
20 9
Từ phao số 0 đến phao số 16 3.7 60 -1 1/15 -0.1 560

Từ phao số 6 đến cảng Lệ Môn 12.1 50 tự nhiên
-2.2 400

Từ Lệ Môn đếnhạ lưu cầu Hoàng Long 200 m 6.4Hệ thống báo hiệu

Tên BH Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Tác dụng Đặc tính AS
Phao 0 19°46'50.0" 105°57'44.6" Báo hiệu đầu luồng -
Phao 1 19°46'55.8" 105°57'13.8" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 2 19°46'52.9" 105°57'13.3" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 3 19°47'00.3" 105°56'43.0" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 4 19°46'57.3" 105°56'42.2" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 5 19°47'05.2" 105°55'38.3" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 5A 19°47'10.6" 105°56'14.7" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 6A 19°47'07.4" 105°56'14.3" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 6 19°47'02.2" 105°55'38.9" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 7 19°46'49.1" 105°54'46.0" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 8 19°46'22.8" 105°53'29.1" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 9 19°46'38.2" 105°54'08.5" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 9B 19°46'30.3" 105°53'43.1" Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập -
Phao 9C 19°46'29.7" 105°53'40.6" Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập -
Phao 10 19°46'18.4" 105°52'45.4" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 11 19°47'02.7" 105°50'28.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái -
Phao 12 19°46'13.1" 105°52'02.6" Báo hiệu phía trái luồng -
Phao 13 19°47'21.8" 105°49'53.8" Báo hiệu phía phải luồng -
Phao 14 19°46'15.0" 105°51'24.8" Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải -
Phao 16 19°46'31.6" 105°50'51.1" Báo hiệu phía trái luồng -
(Bản đồ tuyến luồng...)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng...
Số: 09/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 21/01/2020
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng K12A, K12C Cảng Tân Thuận của Công ty Cổ phần Cảng...
Số: 08/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 21/01/2020
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 04 bến phao của Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
Số: 07/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 21/01/2020
Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2019
Số: 06/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 17/01/2020
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Bãi Vòng của Công ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh
Số: 05/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 13/01/2020
Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals
Số: 02/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 09/01/2020
Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11
Số: 01/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 07/01/2020
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn