Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng SCC – VN Thị Vải
Số: 84/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 8 tháng 5 năm 2020
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng SCC – VN Thị Vải

 

VTU - 28 - 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ đơn đề nghị số 311- SCCC - 20 ngày 29/04/2020 của Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu –về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi và độ sâu vùng nước trước bến cảng SCC – VN; kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 430/BC-XNKSHHMN ngày 27/04/2020, bình đồ độ sâu ký hiệu SCC-VN_2004 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4/2020; và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng 60.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm

Hệ tọa độ

VN-2000

Hệ tọa độ

WGS-84

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10°36’19.9”N 107°01’04.8”E 10°36’16.3”N 107°01’11.3”E
N2 10°36’12.0”N 107°01’08.3”E 10°36’08.3”N 107°01’14.8”E
N3 10°36’13.2”N 107°01’11.1”E 10°36’09.5”N 107°01’17.5”E
N4 10°36’21.1”N 107°01’07.5”E 10°36’17.4”N 107°01’14.0”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,0m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến sà lan 1.600DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm

Hệ tọa độ

VN-2000

Hệ tọa độ

WGS-84

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10°36’22.5”N 107°01’03.6”E 10°36’18.9”N 107°01’10.1”E
B2 10°36’23.6”N 107°01’06.0”E 10°36’19.9”N 107°01’12.5”E
B3 10°36’23.2”N 107°01’09.3”E 10°36’19.5”N 107°01’15.7”E
B4 10°36’20.4”N 107°01’10.6”E 10°36’16.7”N 107°01’17.0”E
B5 10°36’19.6”N 107°01’08.7”E 10°36’15.9”N 107°01’15.2”E
B6 10°36’21.0”N 107°01’08.1”E 10°36’17.3”N 107°01’14.5”E
B7 10°36’20.8”N 107°01’07.6”E 10°36’17.1”N 107°01’14.1”E
N4 10°36’21.1”N 107°01’07.5”E 10°36’17.4”N 107°01’14.0”E
N1 10°36’19.9”N 107°01’04.8”E 10°36’16.3”N 107°01’11.3”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 1,9m./.
File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn