Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam
Số: 162/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 12 tháng 8 năm 2019
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

VTU  –  45 – 2019

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản số VN-05_IDEV-19-LE-742 ngày 06/8/2019 của Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Việt Nam) Co., Ltd tại TP.HCM về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b, ngoài khơi Việt Nam,

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 152/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/7/2019.  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Việt Nam) Co., Ltd tại TP.HCM cập nhật về thời gian hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Thời gian hoạt động:
TT Tên kết cấu Thời gian hoạt động dự kiến
1 Hệ thống phao neo (Mooring buoy) Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 25/8/2019
2 Chân đế giàn xử lý trung tâm Sao Vàng (SV-CPP) Từ ngày 08/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019
3 Cụm van điều chỉnh dưới biển (Subsea Control Valve – SSCV) và đoạn ống nổi (Tie-in Spools) Từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019
  1. Các thông tin khác không thay đổi so với Thông báo hàng hải số 152/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/7/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa vị trí có tọa độ và phương tiện tham gia lắp đặt đã nêu tại Thông báo hàng hải số 152/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/7/2019 để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Việt Nam) Co., Ltd tại TP.HCM./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn