Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành
Số: 160/TBHH-TCBĐATHHMN Ngày 12 tháng 8 năm 2019
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành

ĐNA - 06 - 2019.

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 466/CV/-PBMN ngày 05/8/2019 của Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành – tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Super Phốt Phát Long Thành được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên Điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

KN1

10°39'32,28''N

107°01'02,73''E

10°39'28,61''N

107°01'09,16''E

KN2

10°39'26,91''N

107°01'02,61'E

10°39'23,24''N

107°01'09,03''E

KN3

10°39'26,95''N

107°01'00,57''E

10°39'23,29''N

107°01'07,00''E

KN4

10°39'32,32''N

107°01'00,69''E

10°39'28,65''N

107°01'07,12''E

  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,8m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ theo báo cáo khảo sát – rà quét số 810/2019/KSĐH, bình đồ độ sâu  vùng nước trước cảng Super Phốt Phát Long Thành tỷ lệ 1/500; bình đồ rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cảng Super Phốt Phát Long Thành tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Công trình hàng hải Việt Nam đo đạc và hoàn thành tháng 7/2019;

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty CP Công trình hàng hải Việt Nam(1)./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn