Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Số: 159/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 8 tháng 8 năm 2019
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

HCM - 32 - 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Đồng Nai.
  • Căn cứ đơn đề nghị số 197/CBN-QLDA ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10°45’39,3”N 106°43’52,1”E 10°45’35,6”N 106°43’58,6”E
K15-2 10°45’39,1”N 106°43’50,4”E 10°45’35,4”N 106°43’56,8”E
K15-3 10°45’47,8”N 106°43’57,2”E 10°45’44,1”N 106°44’03,6”E
K15-4 10°45’45,9”N 106°43’57,7”E 10°45’42,2”N 106°44’04,2”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao BP3 – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
P3-1 10°44’50,49”N 106°46’42,51”E 10°44’46,82”N 106°46’48,96”E
P3-2 10°44’56,29”N 106°46’51,46”E 10°44’52,62”N 106°46’57,91”E
P3-3 10°44’57,92”N 106°46’50,37”E 10°44’54,25”N 106°46’56,82”E
P3-4 10°44’52,12”N 106°46’41,43”E 10°44’48,45”N 106°46’47,88”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao B27A, B27B – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
27-1 10°46’01,70”N 106°43’53,28”E 10°45’58,03”N 106°43’59,73”E
27-2 10°46’19,26”N 106°43’53,99”E 10°46’15,59”N 106°44’00,44”E
27-3 10°46’19,19”N 106°43’55,97”E 10°46’15,52”N 106°44’02,42”E
27-4 10°46’01,62”N 106°43’55,26”E 10°45’57,95”N 106°44’01,71”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu nước neo đậu tàu bến phao B27A, B27B – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu KS_CBN-K15; KS_CBN-27AB-01, KS_CBN-27AB-02; KS_CBN-BP3 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RQ_KBN-27AB tỷ lệ 1/1000 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phúc Anh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (1)./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn